Numer Uchwały: Data posiedzenia: Przedmiot - w sprawie:

252/4975/21

12.02.2021 r.

zatwierdzenia projektu umowy IRU.

252/4976/21

12.02.2021 r.

zatwierdzenia projektu aneksu umowy IRU.