Biuletyn Informacji Publicznej Samorządu Województwa Podkarpackiego

Mapa strony

 Wykaz uchwał podjętych podczas 436 posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 7 listopada 2022 r.

Tabelaryczne zestawienie podjętych uchwał Zarządu Województwa Podkarpackiego
Nr uchwały Data posiedzenia Przedmiot uchwały - w sprawie:

436/8873/22

07.11.2022 r.

nieodpłatnego przekazania środków trwałych w budowie.

436/8874/22

07.11.2022 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 429/8666/22 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 11 października 2022 r. w sprawie przyjęcia listy projektów strategicznych/ kluczowych rekomendowanych do objęcia wsparciem
w ramach project pipeline.

436/8875/22

07.11.2022 r.

określenia szczegółowego zakresu współzarządzania zbiorami danych w związku z realizacją programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027.

436/8876/22

07.11.2022 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 390/7800/22 z dnia 24 maja 2022 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Planu Kontroli na rok obrachunkowy 2022/2023 dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

436/8877/22

07.11.2022 r.

zmiany Uchwały Nr 435/8865/22 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 3 listopada 2022 roku w sprawie ustanowienia procedury wyznaczenia składu Komitetu Monitorującego program regionalny Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027.

436/8878/22

07.11.2022 r.

wydłużenia terminu realizacji projektu
nr RPPK.03.01.00-18-0227/17 pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Izdebki” realizowanego przez Park Energii Słonecznej Parafii Rzymskokatolickiej Zwiastowania Pańskiego w Izdebkach sp. z o.o. w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

436/8879/22

07.11.2022 r.

wydłużenia terminu realizacji projektu
nr RPPK.03.01.00-18-0274/17 pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej w miejscowości Izdebki”, realizowanego przez Park Energii Słonecznej Parafii Rzymskokatolickiej Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy w Nowosielcach Gniewosz Spółka z o.o., w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

436/8880/22

07.11.2022 r.

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.02.01.00-18-0020/20, pn. „Zwiększenie efektywności i dostępności
e-usług w Centrum Medycznym w Łańcucie Sp. z o.o.”, realizowanego przez Centrum Medyczne w Łańcucie Sp. z o.o., w ramach RPO WP na lata 2014-2020.

436/8881/22

07.11.2022 r.

zaopiniowania Projektu Strategii Rozwoju Gminy Cmolas 2022-2030.

436/8882/22

07.11.2022 r.

udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie do wykonywania wszelkich czynności i składania oświadczeń woli jako Wnioskodawca/Beneficjent związanych z realizacją projektu własnego finansowanego z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO) w ramach inwestycji A3.1.1 Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, przedsięwzięcie: Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych.

436/8883/22

07.11.2022 r.

zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadań budżetowych na 2022 r. realizowanych przez Departament Gospodarki Regionalnej.

436/8884/22

07.11.2022 r.

zmiany Uchwały Nr 421/8511/22 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 13 września 2022 r. w sprawie przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu przeznaczeniem na zadanie pn. „Wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej oraz uruchomienie e-usług dla pacjentów Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu”.

436/8885/22

07.11.2022 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

436/8886/22

07.11.2022 r.

ustalenia standardów zimowego utrzymania dróg wojewódzkich w sezonie zimowym 2022/2023.

436/8887/22

07.11.2022 r.

powołania Komisji Konkursowej.

436/8888/22

07.11.2022 r.

wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego instytucji kultury podległej Samorządowi Województwa.

436/8889/22

07.11.2022 r.

zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadań budżetowych realizowanych przez Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2022 rok.

436/8890/22

07.11.2022 r.

przyznania Nagrody Marszałka Województwa Podkarpackiego „Otwarta Przestrzeń Kultury” dla laureata Drugiej Nagrody 6. Triennale Polskiego Malarstwa Współczesnego – Jesienne Konfrontacje – Rzeszów 2022.

436/8891/22

07.11.2022 r.

przyznania stypendiów w ramach Programu wspierania młodzieży uzdolnionej „Nie zagubić talentu”.

436/8892/22

07.11.2022 r.

udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Podkarpackiego Zespołu Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie.

436/8893/22

07.11.2022 r.

przyjęcia propozycji układowych Spółki INTERPLASTIK Sp. z o.o. w Dąbrówce.

436/8894/22

07.11.2022 r.

przyjęcia Regulaminu konkursu „Najbardziej Aktywne Koło Pszczelarskie”.

436/8895/22

07.11.2022 r.

przeprowadzenia prezentacji i promocji podkarpackiej żywności wysokiej jakości jako elementu dziedzictwa kulturowego i kulinarnego Województwa Podkarpackiego

436/8896/22

07.11.2022 r.

rozwiązania umowy.

436/8897/22

07.11.2022 r.

rozwiązania umowy.

436/8898/22

07.11.2022 r.

ustalenia terminu i miejsca składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

436/8899/22

07.11.2022 r.

wyrażenia zgody na przesunięcie terminu zakończenia realizacji zadań i złożenia Rozliczenia z realizacji zadania w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025 na działania służące realizacji Sołeckich Strategii Rozwoju Wsi w 2022 roku.

436/8900/22

07.11.2022 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2022 r.

436/8901/22

07.11.2022 r.

ustalenia dla jednostek budżetowych Województwa Podkarpackiego zasad grupowania operacji gospodarczych istotnych dla rodzaju działalności, wyceny aktywów i pasywów w celu sporządzania sprawozdania finansowego Województwa Podkarpackiego.

436/8902/22

07.11.2022 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.

436/8903/22

07.11.2022 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie Programu współpracy Samorządu Województwa Podkarpackiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023.

436/8904/22

07.11.2022 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie przyjęcia treści aneksu nr 2 do umowy zawartej dnia
31 marca 2017 r. w sprawie prowadzenia jako wspólnej instytucji kultury Filharmonii Podkarpackiej im. A. Malawskiego z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Chopina 30.

436/8905/22

07.11.2022 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości zabudowanych położonych w Krośnie przy ul. Lewakowskiego 7.

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Uchwała Nr 436_8873_22.doc)Uchwała Nr 436_8873_22.doc[KZ] Robert Kłak43 kB2022-11-16 10:112022-11-16 10:11
Pobierz plik (Uchwała Nr 436_8874_22.doc)Uchwała Nr 436_8874_22.doc[KZ] Robert Kłak55 kB2022-11-16 10:112022-11-16 10:11
Pobierz plik (Uchwała Nr 436_8875_22.docx)Uchwała Nr 436_8875_22.docx[KZ] Robert Kłak28 kB2022-11-16 10:112022-11-16 10:11
Pobierz plik (Uchwała Nr 436_8876_22.zip)Uchwała Nr 436_8876_22.zip[KZ] Robert Kłak347 kB2022-11-16 10:112022-11-16 10:11
Pobierz plik (Uchwała Nr 436_8877_22.zip)Uchwała Nr 436_8877_22.zip[KZ] Robert Kłak61 kB2022-11-16 10:112022-11-16 10:11
Pobierz plik (Uchwała Nr 436_8878_22.doc)Uchwała Nr 436_8878_22.doc[KZ] Robert Kłak81 kB2022-11-16 10:112022-11-16 10:11
Pobierz plik (Uchwała Nr 436_8879_22.doc)Uchwała Nr 436_8879_22.doc[KZ] Robert Kłak87 kB2022-11-16 10:122022-11-16 10:12
Pobierz plik (Uchwała Nr 436_8880_22.DOC)Uchwała Nr 436_8880_22.DOC[KZ] Robert Kłak94 kB2022-11-16 10:122022-11-16 10:12
Pobierz plik (Uchwała Nr 436_8881_22.docx)Uchwała Nr 436_8881_22.docx[KZ] Robert Kłak34 kB2022-11-16 10:122022-11-16 10:12
Pobierz plik (Uchwała Nr 436_8882_22.docx)Uchwała Nr 436_8882_22.docx[KZ] Robert Kłak18 kB2022-11-16 10:122022-11-16 10:12
Pobierz plik (Uchwała Nr 436_8883_22.zip)Uchwała Nr 436_8883_22.zip[KZ] Robert Kłak32 kB2022-11-16 10:262022-11-16 10:26
Pobierz plik (Uchwała Nr 436_8884_22.docx)Uchwała Nr 436_8884_22.docx[KZ] Robert Kłak18 kB2022-11-16 10:262022-11-16 10:26
Pobierz plik (Uchwała Nr 436_8885_22.doc)Uchwała Nr 436_8885_22.doc[KZ] Robert Kłak66 kB2022-11-16 10:262022-11-16 10:26
Pobierz plik (Uchwała Nr 436_8886_22.zip)Uchwała Nr 436_8886_22.zip[KZ] Robert Kłak39 kB2022-11-16 10:262022-11-16 10:26
Pobierz plik (Uchwała Nr 436_8887_22.docx)Uchwała Nr 436_8887_22.docx[KZ] Robert Kłak23 kB2022-11-16 10:262022-11-16 10:26
Pobierz plik (Uchwała Nr 436_8888_22.docx)Uchwała Nr 436_8888_22.docx[KZ] Robert Kłak14 kB2022-11-16 10:272022-11-16 10:27
Pobierz plik (Uchwała Nr 436_8889_22.zip)Uchwała Nr 436_8889_22.zip[KZ] Robert Kłak93 kB2022-11-16 10:272022-11-16 10:27
Pobierz plik (Uchwała Nr 436_8890_22.docx)Uchwała Nr 436_8890_22.docx[KZ] Robert Kłak19 kB2022-11-16 10:272022-11-16 10:27
Pobierz plik (Uchwała Nr 436_8891_22.docx)Uchwała Nr 436_8891_22.docx[KZ] Robert Kłak32 kB2022-11-16 10:272022-11-16 10:27
Pobierz plik (Uchwała Nr 436_8892_22.doc)Uchwała Nr 436_8892_22.doc[KZ] Robert Kłak64 kB2022-11-16 10:272022-11-16 10:27
Pobierz plik (Uchwała Nr 436_8893_22.docx)Uchwała Nr 436_8893_22.docx[KZ] Robert Kłak26 kB2022-11-16 10:492022-11-16 10:49
Pobierz plik (Uchwała Nr 436_8894_22.zip)Uchwała Nr 436_8894_22.zip[KZ] Robert Kłak399 kB2022-11-16 10:492022-11-16 10:49
Pobierz plik (Uchwała Nr 436_8895_22.docx)Uchwała Nr 436_8895_22.docx[KZ] Robert Kłak14 kB2022-11-16 10:492022-11-16 10:49
Pobierz plik (Uchwała Nr 436_8896_22.docx)Uchwała Nr 436_8896_22.docx[KZ] Robert Kłak24 kB2022-11-16 10:492022-11-16 10:49
Pobierz plik (Uchwała Nr 436_8897_22.docx)Uchwała Nr 436_8897_22.docx[KZ] Robert Kłak24 kB2022-11-16 10:502022-11-16 10:50
Pobierz plik (Uchwała Nr 436_8898_22.zip)Uchwała Nr 436_8898_22.zip[KZ] Robert Kłak155 kB2022-11-16 10:502022-11-17 11:10
Pobierz plik (Uchwała Nr 436_8899_22.docx)Uchwała Nr 436_8899_22.docx[KZ] Robert Kłak14 kB2022-11-16 10:502022-11-17 11:11
Pobierz plik (Uchwała Nr 436_8900_22.zip)Uchwała Nr 436_8900_22.zip[KZ] Robert Kłak72 kB2022-11-16 10:512022-11-16 10:51
Pobierz plik (Uchwała Nr 436_8901_22.docx)Uchwała Nr 436_8901_22.docx[KZ] Robert Kłak167 kB2022-11-16 10:512022-11-16 10:51
Pobierz plik (Uchwała Nr 436_8902_22.docx)Uchwała Nr 436_8902_22.docx[KZ] Robert Kłak46 kB2022-11-16 10:512022-11-16 10:51
Pobierz plik (Uchwała Nr 436_8903_22.zip)Uchwała Nr 436_8903_22.zip[KZ] Robert Kłak132 kB2022-11-16 10:512022-11-16 10:51
Pobierz plik (Uchwała Nr 436_8904_22.zip)Uchwała Nr 436_8904_22.zip[KZ] Robert Kłak30 kB2022-11-16 10:522022-11-16 10:52
Pobierz plik (Uchwała Nr 436_8905_22.docx)Uchwała Nr 436_8905_22.docx[KZ] Robert Kłak22 kB2022-11-16 10:522022-11-16 10:52

 

Herb Województwa Podkarpackiego

 

Copyright © 2011-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax 17 850 17 01
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30
Kancelaria ogólna: poniedziałek 7:30 do 18:00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

 

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego

Realizacja © Oddział ds. kreacji wizualnej i zarządzania serwisami internetowymi