Termin składania ofert upływa 17 sierpnia o godzinie 11.00.

Termin składania ofert upływa 6 sierpnia 2018 r. o godzinie 10.00

Nazwa zadania: Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaż 24 tablic informacyjnych pamiątkowych dla projektu pn. Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP) współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014 – 2020.

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 23.07.2018 roku, do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego: al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, (kancelaria ogólna).

 

 

Termin składania ofert upływa 18 lipca 2018 r. o godz. 10:00.

Termin składania ofert upływa 11 lipca 2018 r. o godzinie 9.00.