http://www.bip.gov.pl/ Strona główna

Kontrast

Przeprowadzenie badania i opracowanie raportu pn. „Studenci podkarpackich uczelni – analiza przestrzennego oddziaływania”

|
[RR] Paweł Szczęch

Termin składania ofert: do 18 lipca 2016 r. do godz. 14.00

 „Złożenie zapytania ofertowego, jak też otrzymanie w jego wyniku oferty nie jest równoznaczne z udzieleniem zamówienia przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego (nie rodzi skutków w postaci zawarcia umowy)”.