Termin składania ofert upływa w dniu 8 grudnia 2016 r. o godz. 10:00.

Termin składania ofert upływa w dniu 30 listopada 2016 r. o godz. 12:00.

 

Termin składania ofert upływa 14 listopada 2016 r. o godzinie 8:20.

Udział w postępowaniu mogą wziąć jedynie podmioty, u których ponad 50% zatrudnionych pracowników stanowią osoby niepełnosprawne w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub właściwych przepisów państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Termin składania ofert upływa 9 listopada 2016 r o godzinie 14.00.

Termin składania ofert upływa 28 października 2016 r. o godzinie 14.00