http://www.bip.gov.pl/ Strona główna

Kontrast

Organizacja konferencji promującej Fundusze Europejskie w województwie podkarpackim 23 czerwca 2016 r.

|
[RP] Agnieszka Zarzyczny

Termin składania ofert upływa 1 czerwca 2016 r. o godzinie 9.00.

Przeprowadzenie badania i opracowanie raportu „Przegląd Regionalny. Województwo podkarpackie 2015”

|
[RR] Wiesław Bek

LOGO

Termin składania ofert: do 18.05.2016 r. do godz. 14.00

 „Złożenie zapytania ofertowego, jak też otrzymanie w jego wyniku oferty nie jest równoznaczne z udzieleniem zamówienia przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego (nie rodzi skutków w postaci zawarcia umowy)”.

cid:image003.png@01D1A7A2.67242E60

Usługa cateringowa świadczona podczas VI stacjonarnego posiedzenia Komitetu Monitorującego RPO WP 2014-2020

|
[RP] Agnieszka Maciaszek

Termin składania ofert upływa dnia 13 maja 2016 r. o godz. 10:00

UWAGA:

Zmianie uległ termin składania ofert. Obecnie oferty można składać do 13 maja 2016 r. do godz. 23:59.