Zasady postępowania przy udzielaniu dotacji celowych w 2020 roku podmiotom uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego na realizację zadań z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym na obszarach wodnych na terenie województwa podkarpackiego.

Uchwała Nr 122/2846/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia zasad postępowania przy udzielaniu dotacji celowych w 2020 roku podmiotom uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego na realizację zadań z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym na obszarach wodnych na terenie województwa podkarpackiego.

Uchwała Nr 142/3196/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie przyznania dotacji dla Bieszczadzkiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego z siedzibą w Krośnie na realizację zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego

Załączniki:
Pobierz plik (dotacje-na-zapewnienieratownictwo-2020.pdf)Uchwała Nr 122/2846/203616 kB
Pobierz plik (Uchwała w sprawie przyznania dotacji dla BWOPR.pdf)Uchwała Nr 142/3196/201189 kB