Zarząd Województwa Podkarpackiego Uchwałą Nr 324/6858/17 z dnia 11 lipca 2017 r. powołał komisję konkursową do opiniowania ofert w 2017 r. w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2017 r., zgodnych z założeniami Programu ,,Podkarpacki Naturalny Wypas II”.
Pierwsze posiedzenie komisji konkursowej zostało zwołane przez przewodniczącego na dzień 19.07.2017r i odbędzie się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, al. Ł. Cieplińskiego 4, o godzinie 10.00, w pokoju 319.