Uchwała Nr 347/7425/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 3 października 2017 r. w sprawie umorzenia wierzytelności wobec Stalowowolskiego Stowarzyszenia Fotograficznego ANIMUSPOBIERZ

 


Zarząd Województwa Podkarpackiego 
ogłasza konkursy ofert na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego 
w zakresie kultury w 2016 roku

Europejskie Dni Dziedzictwa

Uchwała Nr 169/3490/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert pn. "Europejskie Dni Dziedzictwa" na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie kultury w 2016 roku ........................ pobierz
Treść ogłoszenia otwartego konkursu ofert „Europejskie Dni Dziedzictwa” (Regulamin konkursu) ......... pobierz

Województwo Podkarpackie planuje przeznaczyć na realizację konkursu środki finansowe w wysokości 50 000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych). 

Pliki do pobrania: 
1. Formularz oferty ............................................................................................. pobierz 
2. Wzór umowy ................................................................................................... pobierz 
3. Wzór sprawozdania ......................................................................................... pobierz

 


 

Uprzejmie informujemy, że 16 lutego 2016 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego
rozstrzygnął konkursy ofert
na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego
w zakresie kultury w 2016 r.

Wyniki konkursów ofert CZYTAJ WIĘCEJ...

 


Uprzejmie informujemy, że Zarząd Województwa Podkarpackiego
ogłasza konkursy ofert na realizację zadań publicznych
Województwa Podkarpackiego w zakresie kultury 
w 2016 roku

WYDARZENIE KULTURALNE

Uchwała 117/2522/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert pn. "Wydarzenie kulturalne" na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie kultury w 2016 roku ..........POBIERZ 

Treść ogłoszenia otwartego konkursu ofert "Wydarzenie kulturalne" (Regulamin konkursu) ......... POBIERZ

WYDAWNICTWA

Uchwała Nr 120/2595/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert pn. „Wydawnictwa” na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie kultury w 2016 roku ..............................POBIERZ

Treść ogłoszenia otwartego konkursu ofert „Wydawnictwa” (Regulamin konkursu) ................POBIERZ

Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu pn. „Wydawnictwa”- Plan promocji zadania ....POBIERZ

KRESY

Uchwała Nr 120/2594/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert pn. „Kresy” na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie kultury w 2016 roku ........... POBIERZ

Treść ogłoszenia otwartego konkursu ofert „Kresy” (Regulamin konkursu) .......... POBIERZ

DZIEDZICTWO NIEMATERIALNE

Uchwała Nr 120/2596/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert pn. „Dziedzictwo niematerialne” na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie kultury w 2016 roku ........... POBIERZ

Treść ogłoszenia otwartego konkursu ofert „Dziedzictwo niematerialne” (Regulamin konkursu) ............ POBIERZ