Załącznik do uchwały Nr 3
                                                                                                              Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Rzeszowie
                                                                                                              z dnia 27 września 2014 r.

 

 

KOMUNIKAT

 

            W dniu 27 września 2014 r. odbyło się inauguracyjne posiedzenie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Rzeszowie, powołanej do przeprowadzenia w dniu 16 listopada 2014 r. wyborów do Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

I

            Komisja dokonała wyboru zastępcy przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Rzeszowie, omówiła swoje zadania i tryb pracy oraz obowiązki i uprawnienia osób wchodzących w jej skład, uchwaliła plan pracy, ustaliła sposób podania do publicznej wiadomości informacji o składzie Komisji oraz o swojej siedzibie i czasie pracy, ustaliła także plan działań związanych z przyjmowaniem zgłoszeń list kandydatów na radnych do Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

II

            Skład Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Rzeszowie, po jej ukonstytuowaniu, przedstawia się następująco:

1)Przewodniczący – Witold Olech,
2)Zastępca przewodniczącego – Grzegorz Piotr Tereszkiewicz,

Członkowie:
1)Grażyna Zofia Buż,
2)Bogusław Józef Inglot,
3)Wojciech Mieczysław Jaślar,
4)Mariola Helena Lasek,
5)Lilianna Krystyna Mierzwa-Będowska,
6)Ewelina Maria Pawłucka,
7)Agnieszka Justyna Wróbel.

III

Siedziba Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Rzeszowie mieści się w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4, I piętro, pok.149.

IV

Wojewódzka Komisja Wyborcza w Rzeszowie ustaliła plan dyżurów swoich członków dla przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na radnych do Sejmiku Województwa Podkarpackiego. Dyżury pełnione będą w siedzibie Komisji:

1) w dniach 29 i 30 września oraz 1 października 2014 r. – od godz. 14.00 do godz. 17.00,

2) w dniach 2 i 3 października 2014 r. – od godz. 12.00 do godz. 18.00,

3) w dniu 6 października 2014 r. – od godz. 12.00 do godz. 18.00,

4) w dniu 7 października 2014 r. – od godz. 10.00 do godz. 24.00.

V

Z Wojewódzką Komisją Wyborczą w Rzeszowie można się kontaktować telefonicznie – nr tel./faks (17) 773 60 46.

                                                                                                                    Przewodniczący Wojewódzkiej

                                                                                                                    Komisji Wyborczej w Rzeszowie

                                                                                                                                 Witold Olech

Załączniki:
Pobierz plik (Komunikat.pdf)Komunikat WKW w Rzeszowie696 kB