Poniżej umieszczono treść Protokołu z wyborów do Sejmiku Województwa Podkarpackiego wraz z Zestawieniami wyników głosowania i podziału mandatów w okręgach wyborczych