Termin składania ofert upłynął w dniu 19.02.2016 r. o godz. 10:00.