Termin składania ofert upłynął w dniu: 23.04.2013 r.