Termin składania ofert upłynął w dniu 17.11.2016 r. o godz. 10:00.