Termin składania ofert upłynął w dniu 01.12.2016 r. o godz. 10:00.