Termin składania ofert upłynął dnia 08.05.2018 r. o godz. 10:00.