Termin składania ofert upłynął 29.10.2018 r. o godz. 10:00.