Termin składania ofert upłynął 05.08.2019 r. o godz. 10:00