Termin składnia ofert upływa 21.08.2019 r.o godz. 10:00