znak sprawy: OR-IV.272.2.67.2013 SIWZ

termin składania ofert: 12.11.2013 r.