Usługa cateringowa świadczona podczas spotkań organizowanych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w ramach projektu pn. „Obsługa funkcjonowania Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2

|
[RP] Agnieszka Maciaszek

Termin składania ofert upływa 10 sierpnia 2015 r. o godz.10:00

 Złożenie zapytania ofertowego, jak tez otrzymanie w jego wyniku oferty nie jest równoznaczne z udzieleniem zamówienia przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego (nie rodzi skutków w postaci zawarcia umowy)