Termin składania ofert upływa 11 września 2019 r. o godzinie 12.30