Termin składania ofert upłynął 04.08.2017 r. o godz. 10:00