Termin składania ofert upłynął 04.04.2019 r. o godz. 10:00