Termin składania ofert upłynął 01.08.2019 r. o godz. 10:00