Termin składania ofert upłynął 25.09.2019 r. o godz. 10:00