Termin składania ofert upłynął 29.10.2019 r.o gpdz. 10:00