Termin składania ofert upłynął dnia 29.01.2020 r. o godz. 10:00