Termin składania ofert upłynął dnia 26.02.2020 r. o godz. 10:00