Termin składania ofert upływa dnia 21.03.2013 r. o godz. 10:00