Termin składania ofert upłynął w dniu 03.07.2019 r. o godz. 10:00.