Termin składania ofert upłynął w dniu 17.07.2019 r. o godz. 10:00.