Termin składania ofert upłynął dnia 29.07.2019 r. o godz. 10:00.