Termin składania ofert upływa 14.10.2019 r. o godz. 10:00