Termin składania ofert upłynął 13.11.2019 r. o godz. 10:00