Termin składania ofert upłynął w dniu 14.11.2019 r. o godz. 10:00.