Termin składania ofert upływa w dniu 12.03.2013 r. o godz. 10:00