Biuletyn Informacji Publicznej Samorządu Województwa Podkarpackiego

Mapa strony

Działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 roku, poz. 344 z późn. zm.)

Zarząd Województwa Podkarpackiego

podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do oddania w nieodpłatne użytkowanie na rzecz : „Uzdrowiska Horyniec” Sp. z o.o. ul. Sanatoryjna 3 36-620 Horyniec Zdrój nieruchomość stanowiącą własność Województwa Podkarpackiego, położoną w miejscowości Horyniec-Zdrój, oznaczoną w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 218/9 o pow. 0,2328 ha oraz nr 218/17 o pow. 0,3470 ha, obj. KW Nr PR1L/00046757/1, z przeznaczeniem na realizację inwestycji infrastrukturalnych. Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego „Horyniec Zdrój – Północ”, zatwierdzonego Uchwałą Nr XIX/171/05 Rady Gminy w Horyńcu - Zdroju z dnia 4 lutego 2005r. działka:

• nr 218/9 znajduje się w terenach zabudowy lecznictwa uzdrowiskowego położona jest w terenach oznaczonych (symbol 3UZ, 2UZ), w terenach wydzielonych ciągów pieszych (symbol 1KX) oraz w strefie ochrony uzdrowiskowej „A2”

• nr 218/17 położona jest w terenach zabudowy lecznictwa uzdrowiskowego (symbol 2UZ), w terenach wydzielonych ciągów pieszych (symbol 1KX) oraz wstrefie uzdrowiskowej „A2”. Wartość rynkowa nieruchomości wynosi 349 700,00 zł (słownie złotych: trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset 00/100). Szczegółowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie przy al. Łukasza Cieplińskiego 4, Departament Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem, pokój 315, tel. (17) 850 1716.

Rzeszów, dnia 08 listopada 2023r.

 

Herb Województwa Podkarpackiego

 

© Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax 17 850 17 01, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30
Kancelaria ogólna: poniedziałek 7:30 do 18:00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

 

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego

Polityka bezpieczeństwa | Ochrona Danych Osobowych | Cyberbezpieczeństwo | Koordynator ds. dostępności | Deklaracja dostępności | Mapa strony

Realizacja: Oddział ds. kreacji wizualnej i zarządzania serwisami internetowymi