Biuletyn Informacji Publicznej Samorządu Województwa Podkarpackiego

Mapa strony
Działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023, poz. 344 z późn. zm.)

 

Zarząd Województwa Podkarpackiego
 
podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do sprzedaży w drodze bezprzetargowej zabudowaną nieruchomość, stanowiącą własność Województwa Podkarpackiego, położoną w Przemyślu, obręb 207, przy ul. Łukasińskiego 12, oznaczoną w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 1506 o pow. 0,1254 ha i nr 1512 o pow. 0,1459 ha, objętą księgą wieczystą Nr PR1P/00070655/7 wpisaną do rejestru zabytków województwa podkarpackiego pod nr A-1266.

Przedmiotowa nieruchomość znajduje się w Przemyślu przy ul. Łukasińskiego 12, na południowy – wschód od centrum miasta. Składa się z dwóch działek ewidencyjnych  nr 1506 i nr 1512 o łącznej powierzchni 0,2713 ha.  W najbliższym otoczeniu znajduje się zabudowa mieszkaniowa, wielorodzinna oraz punkty handlowo – usługowe. Na działce nr 1506 znajduje się podpiwniczony budynek z trzema kondygnacjami naziemnymi oraz z częściowo nadbudowanym poddaszem użytkowym. Budynek pochodzi z 1932 r., wykonany jest w technologii tradycyjnej o powierzchni użytkowej 1485 m². Nieruchomość wpisana jest do rejestru zabytków województwa podkarpackiego pod nr A-1266. Obecnie znajduje się w trwałym zarządzie Podkarpackiego Zespołu Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie. Obiekt wyposażony jest w instalacje: elektryczną, gazową, wodno-kanalizacyjną, c.o.  z własnej kotłowni na gaz ziemny, wentylację grawitacyjną, teletechniczną, odgromową. Kompleks w całości ogrodzony, lokalizacja korzystna, wjazd na nieruchomość od ulicy Łukasińskiego.
Nieruchomość leży na obszarze, który nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Według Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Przemyśla, uchwalonego Uchwałą nr 68/2017 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 25 maja 2017 r. ww. działki zlokalizowane są w jednostkach przestrzennych: I.3.-Miasto XIX/XX w., I.1.U/MW/MN oraz I.1.U/MW/MN/o2.
Cena nieruchomości wynosi brutto: 1 985 445,00 zł (słownie złotych: jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy czterysta czterdzieści pięć 00/100) i jest równa jej wartości rynkowej, określonej na podstawie operatu szacunkowego.
Sprzedaż w drodze bezprzetargowej nastąpi na rzecz Gminy Miejskiej Przemyśl  z zastosowaniem 90% bonifikaty od ceny sprzedaży.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami – mogą składać wnioski  o nabycie nieruchomości, nie później niż w ciągu 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Szczegółowe informacje  o nieruchomości można uzyskać  w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie przy  al. Łukasza Cieplińskiego 4, Departament Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem, pokój 314 B, tel. 17 773 60 23.Rzeszów, dnia  02 lutego 2024 r.

 

Herb Województwa Podkarpackiego

 

© Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax 17 850 17 01, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30
Kancelaria ogólna: poniedziałek 7:30 do 18:00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

 

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego

Polityka bezpieczeństwa | Ochrona Danych Osobowych | Cyberbezpieczeństwo | Koordynator ds. dostępności | Deklaracja dostępności | Mapa strony

Realizacja: Oddział ds. kreacji wizualnej i zarządzania serwisami internetowymi