bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Zarząd Województwa Podkarpackiego Przystąpił do opracowania projektu dokumentu pn.: „Wojewódzki Program Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii dla Województwa Podkarpackiego”

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227 z późń. zm.), art. 6 ust. 2 – 4 w związku z art.19 ust. 3 i art. 19 a i art. 6a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju ( Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 z późń. zm.) Zarząd Województwa Podkarpackiego Przystąpił do opracowania projektu dokumentu pn.: „Wojewódzki Program Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii dla Województwa Podkarpackiego" („Program...").

Dokumenty dotyczące sprawy, czyli:

  1. Projekt dokumentu pn.: „Wojewódzki Program Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii dla Województwa Podkarpackiego"
  2. Załącznik do dokumentu pn.: „Wojewódzki Program Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii dla Województwa Podkarpackiego"
  3. Prognoza oddziaływania na środowisko do dokumentu pn.: „Wojewódzki Program Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii dla Województwa Podkarpackiego"

dostępne są:

http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rolnictwo/program

w Departamencie Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, al. Łukasza Cieplińskiego 4, III piętro, pok. 319 w godzinach pracy urzędu, tj. poniedziałek w godzinach 730 – 1800, wtorek – piątek w godzinach 730 – 1530.

Uwagi, opinie i wnioski należy składać w terminie 35 dni od daty ogłoszenia Projektu w dzienniku o zasięgu regionalnym oraz na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego:

a) za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym na adres e-mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

b) pisemnie lub ustnie do protokołu na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego Departament Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem al. Łukasza Cieplińskiego 4 35 – 010 Rzeszów

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Podkarpackiego.

Do projektu dokumentu nie jest prowadzone postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Wszystkie uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone, a informacja o ich wykorzystaniu zostanie umieszczona w rozdziale „Wojewódzkiego Programu Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii dla Województwa Podkarpackiego" dotyczącym udziału społeczeństwa.

Uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu określonego w ogłoszeniu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Z upoważnienia Zarządu
Województwa Podkarpackiego

Zofia Kochan
Dyrektor Departamentu
Rolnictwa, Geodezji
i Gospodarki Mieniem

Andrzej Kulig
Dyrektor Departamentu
Ochrony Środowiska

Inne biuletyny