bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Posiedzenie Nr 268 Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 10 września 2013 r.

Numer uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie

268/6514/13

10.09.2013 r.

realizacji Planu Działania na lata 2012-2013 dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim.

268/6515/13

10.09.2013 r.

wydania opinii do „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Kamień na lata 2013 - 2028”.

268/6516/13

10.09.2013 r.

wydania opinii do „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Niwiska na lata 2013 - 2028”.

268/6517/13

10.09.2013 r.

wydania opinii do „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Dzikowiec na lata 2013 - 2028”.

268/6518/13

10.09.2013 r.

realokacji środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

268/6519/13

10.09.2013 r.

zmiany uchwały nr 72/1589/11 z dnia 30 sierpnia 2011 r.

268/6520/13

10.09.2013 r.

przeprowadzenia działań promocyjnych Województwa Podkarpackiego przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Edukacji i Środowiska Lokalnego Wsi Niebocko podczas XVI Międzynarodowego Dziecięcego Festiwalu Tanecznego „Tomorrow’s Peace Starts with Today’s Friendship” w Silistra (Bułgaria).

268/6521/13

10.09.2013 r.

zlecenia działań promocyjnych Województwa Podkarpackiego podczas Wielkiego Jubileuszu 500-lecia związanego z objawieniem danym Jakubowi Ado 15 sierpnia 1513 r.

268/6522/13

10.09.2013 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2013 r.

268/6523/13

10.09.2013 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie stanowiska Sejmiku Województwa Podkarpackiego dotyczącego ustawy o ochronie gruntów rolnych  i leśnych.

268/6524/13

10.09.2013 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Podkarpackiego.

268/6525/13

10.09.2013 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2013 r.

268/6526/13

10.09.2013 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie przyjęcia stanowiska wobec wejścia w życie od roku 2014 nowego sposobu ustalania wskaźnika zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego.