bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Organizacja i obsługa konferencji otwierającej projekt pn. Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu

Zaproszenie do składania ofert na realizację zadania: „Organizacja i obsługa konferencji otwierającej projekt pn. Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu”

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 22.03.2018 roku, do godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego: al. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, pok. 347 w zamkniętej kopercie opisanej zgodnie ze wskazówkami z pkt. VIII.