Termin składania ofert upłynął w dniu 26.09.2019 r. o godz. 10:00.