Termin składania ofert upływa dnia 22.11.2019 r. o godz. 10:00.