Termin składania ofert upłynął w dniu 10.09.2013 r. o godz. 10:00.