Termin składania ofert upływa dnia 19.11.2013 r. o godz. 10:00