Termin składania ofert upłynął w dniu 21.11.2013 r. o godz. 10:00