bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Organizacja warsztatów pisania ikon w ramach projektu PLSK 01.01.00-SK-0016/16 „Szlak Maryjny (Światło ze Wschodu)” Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-202

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 13.06.2017 roku, do godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego: al. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, pok. 304

Organizacja wydarzenia promocyjnego projektu PLSK 01.01.00-SK-0016/16 „Szlak Maryjny (Światło ze Wschodu)” Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 w Dukli

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 13.06.2017 roku, do godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego: al. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, pok. 304.

Organizacja wyjazdu studyjnego

Termina składania ofert do dnia 2 czerwca 2017 r. do godziny 900.

W ramach spotkań na Wołoskim Szlaku organizacja wydarzenia pn. „Redyk Karpacki – na pasterskim szlaku”, w dniach 19-21 maja 2017 r., w Ustrzykach Górnych

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 8.05.2017 r., do godz. 9.00 w siedzibie Zamawiającego: Al. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, pok. 304 w zamkniętej kopercie, opisanej zgodnie z wymogami zawartymi w zaproszeniu.

Organizacja konferencji dedykowanej promocji nowego produktu turystycznego „Szlakiem obiektów UNESCO na pograniczu polsko-słowackim”, w dniu 29 maja 2017 r. na terenie Województwa Podkarpackiego (na pograniczu polsko-słowackim)

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 8.05.2017 r., do godz. 8.00 w siedzibie Zamawiającego: Al. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, pok. 304 w zamkniętej kopercie, opisanej zgodnie z wymogami zawartymi w zaproszeniu.