bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Organizacja II edycji Festiwalu Filmów Karpackich

Zaproszenie do złożenia oferty w zakresie organizacji II edycji Festiwalu Filmów Karpackich w dniach 24-26 sierpnia 2018 r. w Majdanie k. Cisnej (teren Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej).

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 21.02.2018 r., do godz. 8.00 w siedzibie Zamawiającego: Al. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, pok. 304 w zamkniętej kopercie, opisanej zgodnie z wymogami zawartymi w zaproszeniu.

Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaż 24 tablic informacyjnych pamiątkowych dla projektu pn. Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)

Nazwa zadania: Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaż 24 tablic informacyjnych pamiątkowych dla projektu pn. Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP) współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014 – 2020.

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 20.02.2018 roku, do godz. 13.30 w siedzibie Zamawiającego: al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, (kancelaria ogólna).

 

Uległa zmianie treść zaproszenia do złożenia oferty w zakresie wymagań dotyczących informacji i promocji. 

Organizacja wydarzenia pn. „Wołoska Koliba – folkowe spotkania na pasterskim szlaku”

Zaproszenie do złożenia oferty w zakresie organizacji wydarzenia pn. „Wołoska Koliba – folkowe spotkania na pasterskim szlaku” w dniach 6-7 października 2018 r. w Beskidzie Niskim: Osławicy i okolicach Osławicy i Jaślisk.

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 05.02.2018 r., do godz. 8.00 w siedzibie Zamawiającego: Al. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, pok. 304 w zamkniętej kopercie, opisanej zgodnie z wymogami zawartymi w zaproszeniu.

Organizacja wydarzenia pn. „Redyk Karpacki - na pasterskim szlaku”

Zaproszenie do złożenia oferty w zakresie organizacji wydarzenia pn. „Redyk Karpacki - na pasterskim szlaku" w Ustrzykach Górnych.

Uległa zmianie treść zaproszenia do złożenia oferty (inny termin imprezy). W związku z tym termin składania ofert do dnia 12 lutego 2018 r. do godz. 08:00 w siedzibie Zamawiającego: Al. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, pok. 304 w zamkniętej kopercie, opisanej zgodnie z wymogami zawartymi w zaproszeniu.

Opracowanie graficzne, skład, łamanie oraz zamieszczanie w mediach lokalnych i regionalnych materiałów dot. RPO WP 2014-2020

Termin składania ofert upływa 2 lutego 2018 roku o godzinie 9.00.

Wynajem środków transportu na potrzeby kontroli beneficjentów RPO WP w 2018 r. w ramach projektu „Wsparcie UMWP w Rzeszowie w związku z realizacją RPO WP w 2018 roku”

Termin składania ofert upływa w dniu 24.01.2018 r. o godz. 9.00.

Prowadzenie działań informacyjno - promocyjnych w serwisie Facebook

Termin składania ofert upływa 25 stycznia 2018 r. o godzinie 9.30.

 

W związku z omyłką pisarską, tj. umieszczeniem w sprawozdaniu oddziału firmy składającej ofertę poniżej korekta sprawozdania ofertowego. Korekta sprawozdania nie wpływa na punktację przyznaną złożonym ofertom oraz na wybór wykonawcy zamówienia.

Korekta sprawozdania ofertowego