bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Organizacja konferencji

Termin składania ofert upływa 16 listopada 2018 r. o godzinie 15.30.

Kompleksowa organizacja konferencji pn. „Rozwój społeczno-gospodarczy województwa podkarpackiego wobec aktualnych wyzwań”

Termin składania oferty upływa w dniu 16 listopada 2018 r. o godz. 12.00

„Złożenie zapytania ofertowego, jak też otrzymanie w jego wyniku oferty, nie jest równoznaczne z udzieleniem zamówienia przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego (nie rodzi skutków w postaci zawarcia umowy)”.

Kompleksowa organizacja konferencji pn. Góry bez granic – transgraniczne szlaki turystyczne

Termin składania ofert upływa 3 października 2018 r. o godzinie 10.00.

Wyjazd studyjny w dniach 3-4 października 2018r.

Termin składania ofert upływa 12 września 2018 r. o godzinie 10.00.

Usługa wykonania tłumaczenia symultanicznego z języka angielskiego na język polski i z języka polskiego na język angielski podczas XIV stacjonarnego posiedzenia Komitetu Monitorującego RPO WP 2014-2020

Termin składania ofert upływa 27 sierpnia 2018 r. o godzinie 9.00.