Biuletyn Informacji Publicznej Samorządu Województwa Podkarpackiego

Mapa strony

 

       Uchwały budżetowe        Sprawozdania z wykonania budżetu        Kwartalne informacje o wykonaniu budżetu

       Stan mienia województwa        Dług publiczny województwa        Bilanse

       Pomoc publiczna województwa        Wykaz numerów rachunków województwa        Wieloletnia Prognoza Województwa

Przedłożone sprawozdanie swoim zakresem i szczegółowością wypełnia wymogi ustawowe zawarte w art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn. zm./ oraz stanowi podstawę do głosowania w sprawie absolutorium dla Zarządu Województwa Podkarpackiego za 2014 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa Podkarpackiego za 2014 r. składa się z części tabelarycznej i opisowej.

Część tabelaryczna została sporządzona na podstawie sprawozdań jednostkowych złożonych przez jednostki organizacyjne i zawiera zestawienia wykonania planu:

-          dochodów według działów, rozdziałów, paragrafów klasyfikacji budżetowej oraz źródeł pochodzenia i rodzajów dochodów,

-          wydatków według działów, rozdziałów, paragrafów klasyfikacji budżetowej oraz rodzajów wydatków,

-          dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez samorząd Województwa,

-          dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu Województwa wynikającymi z odrębnych ustaw,

-          dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku przez wojewódzkie oświatowe jednostki budżetowe oraz wydatków nimi finansowanych,

-          dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących oraz zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych,

-          dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących oraz zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych,

-          przychodów i rozchodów budżetu.

Część opisowa została sporządzona na podstawie materiałów złożonych przez Departamenty Urzędu Marszałkowskiego i obejmuje objaśnienia do źródeł dochodów budżetu w ramach poszczególnych działów oraz objaśnienia do wykonanych zadań
w ramach poszczególnych działów i rozdziałów wydatków budżetu.

 

Budżet Województwa Podkarpackiego na 2014 r. przyjęty Uchwałą Nr XLI/815/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 30 grudnia 2013 r. wynosił:

 • Plan dochodów                     1.406.948.843,- zł,
 • Plan wydatków           1.443.644.441,- zł,
 • Planowany deficyt              - 36.695.598,- zł,
 • Plan przychodów na finansowanie planowanego

deficytu budżetu Województwa                                                       36.695.598,- zł,

z tytułu:

-        spłaty pożyczek udzielanych z budżetu                                1.166.652,- zł,

-        wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych

na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu

terytorialnego wynikających z rozliczeń wyemitowanych

papierów wartościowych, kredytów i pożyczek

z lat ubiegłych                                                                        35.528.946,- zł,

 • Plan przychodów na spłatę wcześniej zaciągniętych

zobowiązań z tytułu zaciąganego

kredytu długoterminowego                                                                     7.962.868,- zł,

 • Plan rozchodów z tytułu spłaty rat kredytów

długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych                       7.962.868,- zł.

W trakcie 2014 r. zachodziły zmiany w planie dochodów i wydatków, dokonywane Uchwałami Sejmiku oraz w ramach posiadanych uprawnień uchwałami Zarządu.

Na dzień 31.12.2014 r. budżet po zmianach wynosił:

 • Plan dochodów                        1.373.223.565,- zł,
 • Plan wydatków              1.424.317.441,- zł,
 • Planowany deficyt               - 51.093.876,- zł,
 • Plan przychodów na finansowanie planowanego

deficytu budżetu województwa                                                             51.093.876,- zł,

w tym z tytułu:

- spłaty pożyczek udzielanych z budżetu                                               249.989,- zł,

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych

na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu

terytorialnego wynikających z rozliczeń wyemitowanych

papierów wartościowych, kredytów i pożyczek

z lat ubiegłych                                                                                  50.843.887,- zł,

 • Plan przychodów na spłatę wcześniej

zaciągniętych zobowiązań z tytułu wolnych środków

jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym

budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających

z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych,

kredytów i pożyczek z lat ubiegłych                                                            7.962.868,- zł,

 • Plan rozchodów z tytułu spłaty rat kredytów długoterminowych

zaciągniętych w latach ubiegłych                                                          7.962.868,- zł,

 

Budżet za 2014 r. został wykonany w 94,96% w zakresie dochodów i w 88,37%
w zakresie wydatków i wynosił:

 • Wykonanie dochodów    1.304.001.686,- zł,
 • Wykonanie wydatków   1.258.740.344,- zł,
 • Nadwyżka        45.261.342,- zł,
 • Wykonanie przychodów       92.209.581,- zł,

w tym z tytułu:

- spłaty pożyczek udzielanych z budżetu w latach ubiegłych                249.989,- zł,

- spłata pożyczki krótkoterminowej udzielonej dla Muzeum

Podkarpackiego w Krośnie (na podstawie Uchwały

Nr XLIII/870/14 Sejmiku Województwa Podkarpackiego

z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia

maksymalnej wysokości pożyczek udzielonych

w roku budżetowym 2014)                                                                                   1.390.737,-zł,

- wolnych środków jako nadwyżki

środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu

jednostki samorządu terytorialnego, wynikających

z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych,

kredytów i pożyczek z lat ubiegłych                                                   90.568.855,- zł,

 • Wykonanie rozchodów         9.353.605,- zł,

w tym z tytułu:

- spłaty rat kredytów długoterminowych

zaciągniętych w latach ubiegłych                                                                      7.962.868,- zł,

- udzielonej pożyczki krótkoterminowej udzielonej dla Muzeum

Podkarpackiego w Krośnie (na podstawie Uchwały

Nr XLIII/870/14 Sejmiku Województwa Podkarpackiego

z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia

maksymalnej wysokości pożyczek udzielonych

w roku budżetowym 2014)                                                                            1.390.737,- zł,

 

Wynik po rozliczeniu zrealizowanych dochodów
i przychodów oraz wydatków i rozchodów                                                128.117.318,-zł

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Część_opisowa.doc)Część_opisowa.docBIP4686 kB2015-04-14 12:542015-04-14 12:54
Pobierz plik (Część_tabelaryczna.xls)Część_tabelaryczna.xlsBIP727 kB2015-04-14 12:542015-04-14 12:54

 

Herb Województwa Podkarpackiego

 

© Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax 17 850 17 01, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30
Kancelaria ogólna: poniedziałek 7:30 do 18:00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

 

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego

Polityka bezpieczeństwa | Ochrona Danych Osobowych | Cyberbezpieczeństwo | Koordynator ds. dostępności | Deklaracja dostępności | Mapa strony

Realizacja: Oddział ds. kreacji wizualnej i zarządzania serwisami internetowymi