Biuletyn Informacji Publicznej Samorządu Województwa Podkarpackiego

Mapa strony
Petycje złożone w 2024 r.
 Lp.  Data złożenia petycji Podmiot wnoszący petycję (imię i nazwisko/nazwa podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu w interesie którego petycja jest składana) Przedmiot petycji Przewidywany termin załatwienia Dane dotyczące przebiegu postępowania w tym zasięganych opinii Sposób załatwienia petycji Skan petycji
 1. 4.04.2024 r.   petycja w sprawie rozwiązania problemu związanego z odwodnieniem obwodnicy Weryni w ciągu drogi wojewódzkiej nr 875 relacji Mielec-Kolbuszowa-Leżajsk  4.07.2024 r.   udzielono odpowiedzi pismem z dnia 2.07.2024 r., znak: DT-I.8010.15.80.2016.ŁL  plik
2. 19.03.2024 r.

Rada Rodziców przy ZSP

Komitet na Rzecz Modernizacji Placu Zabaw dla Dzieci przy ZSP w Humniskach

Mieszkańcy miejscowości Humniska

Mieszkańcy Gminy Brzozów

petycja w sprawie poprawy bezpieczeństwa użytkowników przejścia dla pieszych na drodze wojewódzkiej nr 886 przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Humniskach DS 19.06.2024 r.   udzielono odpowiedzi pismem z dnia 9.05.2024 r., znak: DT-I.8026.4.2.2023.MF plik
3. 25.04.2024 r.   petycja w sprawie budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 893 relacji Lesko-Hoczew-Baligród w miejscowości Hoczew-Pohulanka 25.07.2024 r.   udzielono odpowiedzi pismem z dnia 28.05.2024 r., znak: DT-I.8010.1.29.2024.AS plik
4. 6.05.2024 r.

Tomasz P. Kmiecik

Prezes Zarządu G1ANT ROBOT Sp. z o.o.

petycja w sprawie inicjowania działań zmierzających do zwiększenia efektywności i oszczędności poprzez wprowadzenie nowoczesnych technologii automatyzacji w procesach administracyjnych gminy 6.08.2024 r.   udzielono odpowiedzi pismem z dnia 10.05.2024 r., znak: OR-II.152.8.2024.IN plik
5. 17.05.2024 r. Mieszkańcy miejscowości Wilcza Wola petycja w sprawie planowanej budowy masztu stacji bazowej telefonii komórkowej na obszarze "Natura 2000" w miejscowości Wilcza Wola 17.08.2024 r.   udzielono odpowiedzi pismem z dnia 10.06.2024 r., znak: OS-VIII.7122.14.2024.MR plik
6. 28.05.2024 r.

Społeczny Komitet Przeciwników Budowy Drogi Wojewódzkiej nr 881

Mieszkańcy miejscowości Duńkowiczki, Małkowce i Orzechowce

petycja w sprawie protestu wobec budowy odcinka drogi wojewódzkuej nr 881 wraz ze skrzyżowaniem na DK77 w miejscowości Duńkowiczki w Gmine Orły w celu połączenia DK77 z terminalem kolejowym T1 w Żurawicy

5.10.2024 r.

Zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, termin rozpatrzenia petycji wielokrotnej liczy się od dnia uplywu okresu oczekiwania na dalsze petycje.

pdf Informacja o zarządzeniu łącznego rozpatrzenia petycji

docxInformacja o zarządzeniu łącznego rozpatrzenia petycji

 

Okres oczekiwania na dalsze petycje - do 4 lipca 2024 r.

 

Pisma Zastępcy Dyrektora ds. Przygotowania Inwestycji Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie z dnia 6.06.2024 r., znak: PZDW-WDT/6011/881-40/692/24 i z dnia 12.06.2024 r., znak: PZDW-WDT/6011/881-40/707/24 przekazujące petycje - celem rozpatrzenia

 

plik

petycje 3.06.2024

petycje 4.06.2024 cz. I

petycje 4.06.2024 cz. II

petycje 4.06.2024 cz. III

petycje 7.06.2024

petycje 10.06.2024

petycje 12.06.2024

7. 12.06.2024 r. Mieszkańcy miejscowości Dąbrowica petycja w sprawie wykonania przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 858 w miejscowości Dąbrowica 12.09.2024 r. pismem z dnia 19.06.2024 r., znak: DT-I.8026.41.2024.MF przekazano petycję do PZDW w Rzeszowie celem ujęcia przedmiotowej sprawy na posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego   plik
8. 13.06.2024 r. Mieszkańcy miejscowości Królik Polski petycja w sprawie dokończenia budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 887, ul. Bieszczadzka w miejscowości Królik Polski 13.09.2024 r.     plik

 

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2023 r. (plik pdf)

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2023 r. (plik doc.)

Petycje złożone w 2023 roku

Lp. Data złożenia petycji  Podmiot wnoszący petycję (imię i nazwisko/nazwa podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu w interesie którego petycja jest składana) Przedmiot petycji Przewidywany termin załatwienia Dane dotyczące przebiegu postępowania w tym zasięganych opinii Sposób załatwienia petycji Skan petycji
1. 16.01.2023 r. Sołtysi i rady sołeckie Rymanowa Zdroju (Deszna), Królika Polskiego i Bałucianki - Gmina Rymanów w sprawie poszerzenia i wydzielenia pobocza dla pieszych i rowerzystów na odcinku drogi wojewódzkiej nr 887 Brzozów-Rymanów-Daliowa w m. Rymanów-Zdrój (Deszno)  16.04.2023 r.   udzielono odpowiedzi pismem z dnia 3.03.2023 r., znak: DT-I.8010.1.11.2023.AS plik
2. 1.02.2023 r. Pacjenci Zakładu Rehabilitacji w Wojewódzkim Szpitalu im. Św. Ojca Pio w Przemyślu w sprawie pozostawienia Zakładu Rehabilitacji w budynku Szpitala i nieprzenoszenia go do nowej lokalizacji przy ulicy Sportowej 1.05.2023 r.   udzielono odpowiedzi pismem z dnia 27.04.2023 r., znak: OZ-III.9024.2.2023.MP plik
3 9.01.2023 r. Mieszkańcy oraz właściciele nieruchomości przy ul. Kościuszki w Tyczynie w sprawie budowy chodnika przy ul. Kościuszki w Tyczynie 9.04.2023 r.   udzielono odpowiedzi pismem z dnia 6.02.2023 r., znak: DT-I.8010.1.10.2023.AS plik
4 1.02.2023 r.

Monika Skowrońska-Ziomek

Prezes Oddziału Podkarpackiego Stowarzyszenia "Kobiety w Centrum"

w sprawie opracowania i wdrożenia programu dofinansowania leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego (in vitro) dla mieszkańców województwa podkarpackiego 1.05.2023 r.   udzielono odpowiedzi pismem z dnia 28.03.2023 r., znak: OZ-II.915.13.2023.MBE plik
5 13.02.2023 r.   w sprawie przywrócenia do działalności Oddziału wewnętrznego w Wojewódzkim Szpitalu im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu 13.05.2023 r. pismem z dnia 15.05.2023 r., znak: OZ-III.9024.30.2023.MP przedłużono termin rozpatrzenia petycji udzielono odpowiedzi pismem z dnia 9.08.2023 r., znak: OZ-III.9024.30.2023.MP plik
6 15.02.2023 r.   w sprawie zwiększenia świadomości prawnej dotyczącej transplantacji wśród lokalnej społeczności 15.05.2023 r.   udzielono odpowiedzi pismem z dnia 4.05.2023 r., znak: OZ-II.9024.10.2023.MBE plik
7 22.02.2023 r. Mieszkańcy gminy Żurawica w sprawie zmiany organizacji ruchu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 881 w miejscowości Żurawica 22.05.2023 r.   udzielono odpowiedzi pismem z dnia 17.03.2023 r., znak: DT-I.8026.8.2023.MF plik
8 24.03.2023 r. Egzaminatorzy WORD województwa podkarpackiego w sprawie uchwały dotyczącej regulaminu wynagradzania egzaminatorów kandydatów na kierowców i kierowców 24.06.2023 r.   udzielono odpowiedzi pismem z dnia 16.06.2023 r., znak: DT-II.8041.48.2023 plik
9 13.04.2023 r. Mieszkańcy miejscowości Pustynia w sprawie działalności firmy Metkom Sp. z o.o. Skup Złomu 13.07.2023 r.   udzielono odpowiedzi pismem z dnia 11.05.2023 r., znak: OS-III.720.8.2023.MK plik
10 4.04.2023 r. Mieszkańcy ul. Wandy Rutkiewicz i ul. Ingacego Mościckiego w Łańcucie w sprawie budowy chodnika oraz przejścia dla pieszych przy ul. Ignacego Mościckiego w Łańcucie w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 877 4.07.2023 r.   udzielono odpowiedzi pismem z dnia 25.05.2023 r., znak: DT-I.8010.1.38.2023.AS plik
11 14.06.2023 r.   w sprawie żądania m.in. zmiany decyzji kierunkowej podjętej przez Zarząd Województwa Podkarpackiego dotyczącej wyboru wariantu W2 budowy nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 894 Lesko-Hoczew-Wołkowyja-Czarna (...) w ramach zadania "Budowa obwodnicy Leska w ciągu DW 894 do DK 84 w m. Postołów do DW 894 w m. Huzele" 14.09.2023 r.   udzielono odpowiedzi pismem z dnia 27.06.2023 r., znak: DT-I.8010.5.92.2022.MS plik
12 27.07.2023 r. Mieszkańcy miejscowości Medyka w sprawie eliminacji uciążliwego ciągłego hałasu oraz spalin wytwarzanych przez lokomotywy Grupy PKP CARGO oraz Bartex Sp. z o.o. oraz stworzenia bariery dźwiękochłonnej na długości obszaru zabudowania mieszkalnego w miejscowości Medyka 27.10.2023 r.   udzielono odpwiedzi pismem z dnia 13.10.2023 r., znak: OS-I.726.23.2023.NSW plik
13 10.10.2023 r. Mieszkańcy wsi Wola Chorzelowska i Szydłowiec k/Mielca w sprawie zaprojektowania i wybudowania ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 985 z drogą powiatową nr 1141R w Mielcu oraz wykonania ścieżki rowerowej od skrzyżówania tych dróg do Mościsk 10.01.2024 r.   udzielono odpowiedzi pismem z dnia 12.01.2024 r., znak: DT-I.8010.219.2023.ŁL plik
14 24.10.2023 r.   w sprawie zadania inwestycyjnego "Budowa Obwodnicy Tyczyna w ciągu DW-878" 24.01.2024 r.   udzielono odpowiedzi pismem z dnia 3.11.2023 r., znak: DT-I.8010.3.19.2022.MS plik

 

 

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2022 r. (plik pdf)

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2022 r. (plik doc.)

Petycje złożone w 2022 roku

Lp. Data złożenia petycji Podmiot wnoszący petycję (imię i nazwisko/nazwa podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu w interesie którego petycja jest składana) Przedmiot petycji Przewidywany termin załatwienia Dane dotyczące przebiegu postępowania w tym zasięganych opinii Sposób załatwienia petycji Skan petycji
1.   8.02.2022 r.

Damian Szubart

Radny Rady Miasta Łańcuta

w sprawie niezwłocznego podjęcia działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu na drodze wojewódzkiej 877 ul. Władysława Sikorskiego w Łańcucie w obrębie przejścia dla pieszych i skrzyżowania ulic Jagiellońskiej i Sikorskiego  8.05.2022 r.   udzielono odpowiedzi pismem z dnia 25.03.2022 r., znak: DT-I.8026.7.2022.MF plik
2. 16.03.2022 r.   w sprawie uruchomienia na obszarze od Jasła do Łupków i Uherce Mineralne (docelowo Krościenko) codziennych regionalnych połączeń kolejowych 16.06.2022 r.   udzielono odpowiedzi pismem z dnia 24.05.2022 r., znak: DT-VIII.8060.4.17.2022  plik
3. 24.03.2022 r. Radni Gminy Mielec Sołectwo Rzędzianowice w sprawie budowy obwodnicy północnej Mielca oraz odtworzenia sieci melioracyjnej 24.06.2022 r. pismem z dnia 1.04.2022 r., znak: DT.I.8010.12.193.1.2016.UP-Ś zwrócono się do Dyrektora Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie z prośbą o informację na temat przyjętych rozwiązań projektowych budowanej obwodnicy

udzielono odpowiedzi pismem z dnia 4.05.2022 r., znak: DT.I.8010.12.193.1.2016.UP- Ś

udzielono odpowiedzi pismem z dnia 24.06.2022 r., znak: DT.I.8010.12.193.3.2016.UP-Ś

plik
4. 7.04.2022 r. Mieszkańcy Gminy Trzebownisko w sprawie zmiany proponowanych przez Centralny Port Komunikacyjny wariantów przebiegu Kolei Dużych Prędkości Ciąg 58 Rzeszów-Łętownia 7.07.2022 r.  

udzielono odpowiedzi pismem z dnia 9.05.2022 r., znak: DT-VI.8064.36.2022

udzielono odpowiedzi pismem z dnia 16.09.2022 r., znak: DT-VI.8064.78.2022.JK

plik
5. 10.05.2022 r. Mieszkańcy, dzierżawcy i przedsiębiorcy w Solinie w sprawie stworzenia kampanii promocyjno-informacyjnej Bieszczad 10.08.2022 r.   udzielono odpowiedzi pismem z dnia 17.05.2022 r., znak: PG-V.152.1.2022.JS plik
6. 26.05.2022 r. Mieszkańcu ul. Głowackiego w Nisku w sprawie modyfikacji projektu przebudowy drogi wojewódzkiej nr 872 w Nisku 26.08.2022 r.   udzielono odpowiedzi pismem z dnia 24.06.2022 r., znak: DT-I.8010.59.21.2019.MS plik
7. 13.06.2022 r. Mieszkańcy Osiedla nr 1 i nr 9 w Nisku w sprawie zmiany organizacji ruchu w Nisku w ciągu ulic Kolejowej, Głowackiego i Tysiąclecia poprzez wyeliminowanie z ruchu samochodów ciężarowych o całkowitej masie rzeczywistej powyżej 8t 13.09.2022 r. pismem z dnia 21.06.2022 r., znak: DT-I.8026.19.2022.MF zwrócono się do Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie o opinię w tej sprawie udzielono odpowiedzi pismem z dnia 22.07.2022 r., znak: DT-I.8026.19.2022.MF plik
8. 8.06.2022 r. Radny Gminy Mielec w sprawie budowy odcinków dróg serwisowych wzdłuż realizowanego projektu budowy odcinka obwodnicy północnej Mielca 8.09.2022 r.   udzielono odpowiedzi pismem z dnia 23.08.2022 r., znak: DT.I.8010.12.195.2016.UP-Ś plik
9. 12.10.2022 r. Mieszkańcy Staniszewskiego w sprawie poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Staniszewskiego poprzez budowę chodnika w miejscowości Staniszewskie przy drodze wojewódzkiej nr 875 12.01.2023 r.   udzielono odpowiedzi pismem z dnia 14.12.2022 r., znak: DT-I.8010.1.33.2022.AS plik
10. 22.12.2022 r. Grupa Inicjatywna Mieszkańców miejscowości: Korabina, Laski, Cisów Las, Gwoździec w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Województwa Podkarpackiego z przeznaczeniem na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 861 na odcinku Korabina - Cisów Las 22.03.2023 r.

pismem z dnia 13 grudnia 2022 r., znak: OR-II.152.15.2022.IN wezwano do uzupełnienia - w terminie 14 dni od otrzymania wezwania - petycji z dnia 20 października 2022 r., złożonej do Marszałka Województwa Podkarpackiego w dniu 1 grudnia 2022 r.

w piśmie z dnia 16 grudnia 2022 r. (data wpływu do Urzędu: 22.12.2022 r.), uzupełniono petycję

udzielono odpowiedzi pismem z dnia 6.02.2023 r., znak: DT-I.8010.1.13.2023.AS plik

 

 

 

 

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2021 r. (plik pdf)

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2021 r.​ (plik doc.)

Rejestr petycji w roku 2021

Lp.

Data złożenia petycji

Podmiot wnoszący petycję (imię i nazwisko/nazwa podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu w interesie którego petycja jest składana)

Przedmiot petycji

Przewidywany termin załatwienia

Dane dotyczące przebiegu postępowania w tym zasięganych opinii

Sposób załatwienia petycji

Skan petycji

 1

 27.01.2021 r.

Henryk Leicht, Waldemar Pitycz - Radni Gminy Baligród

petycja w sprawie realizowanej inwestycji w zakresie przebudowy/rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 894 Hoczew-Czarna na odcinku Hoczew-Polańczyk

 27.04.2021 r.

udzielono odpowiedzi pismem z dnia 9.02.2021 r., znak: DT-I.8010.35.2021.ŁL

 plik

2

3.03.2021 r.

Maria Olszańska - Radna Gminy Przemyśl reprezentująca mieszkańców wsi Ostrów

petycja w sprawie oznakowania przejścia dla pieszych na drodze wojewódzkiej nr 884 Przemyśl-Domaradz w miejscowości Ostrów

3.06.2021 r.

pismem z dnia 17.03.2021 r., znak: DT-I.8026.32.2020.MF zwrócono się do Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie o ponowne ujęcie przedmiotowej sprawy w pracach Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego - celem weryfikacji zaistnienia nowych okoliczności w sprawie

udzielono odpowiedzi pismem z dnia 24.05.2021 r., znak: DT-I.8026.32.2020.MF

plik

3

15.03.2021 r.

petycja w sprawie podjęcia działań mających na celu uwzględnienie w zapisach RPO WP na lata 2021-2027 kwestii związanych ze wsparciem projektów dotyczących budowy dróg rowerowych

15.06.2021 r.

udzielono odpowiedzi pismem z dnia 18.03.2021 r., znak: RP-I.410.1.19.2021.MB

plik

4 16.04.2021 r. petycja w sprawie poprawy nawierzchni na drodze wojewódzkiej nr 835 w miejscowości Szklary, gmina Hyżne 16.07.2021 r.

pismo Wójta Gminy Hyżne z dnia 22.04.2021 r., znak: RIG2.7011.11.2021.PF, popierające zgłoszoną inicjatywę 

pismem znak: DT-I.8010.103.2021.MS zwrócono się do Dyrektora Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie z prośbą o analizę zagadnienia i przedstawienie informacji w sprawie

udzielono odpowiedzi pismem z dnia 10.05.2021 r., znak: DT-I.8010.110.2021.MS plik
5 15.06.2021 r.   w sprawie wykonania ok. 300 metrów chodnika wraz z oświetleniem wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 884 15.09.2021 r.   udzielono odpowiedzi pismem z dnia 13.07.2021 r., znak: DT-I.8010.1.76.2021.AS plik
6 7.06.2021 r.   w sprawie połączenia kolejowego z Jasła i Rzeszowa przez Jarosław, Lubaczów do miejscowości Hrebenne i budowy przystanku kolejowego Hrebenne Przejście Graniczne w pobliżu przejścia drogowego 7.09.2021 r.   udzielono odpowiedzi pismem z dnia 30.07.2021 r., znak: DT-VIII.8060.4.28.2021.AS plik
7 10.08.2021 r. mieszkańcy miejscowości Zalesie w sprawie podjęcia działań związanych z wykonaniem odwodnienia działek zlokalizowanych w miejscowości Zalesie w związku z realizacją inwestycji pn.: "Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław-Bełżec na odcinku od miejscowości Zapałów do miejscowości Oleszyce" 10.11.2021 r.   udzielono odpowiedzi pismem z dnia 1.09.2021 r., znak: DT-I.8010.55.17.2019.UP-Ś plik
8 13.08.2021 r. mieszkańcy Gminy Jaśliska w sprawie budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 897 Tylawa-Komańcza-Radoszyce-Cisna-Ustrzyki Górne-Wołosate-granica państwa (Ukraina) na terenie Gminy Jaśliska 13.11.2021 r.   udzielono odpowiedzi pismem z dnia 22.09.2021 r., znak: DT-I.8010.1.80.2021.AS plik
9 7.10.2021 r. Sołtys wsi Kielnarowa w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2022 r. z przeznaczeniem na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 878 w miejscowości Kielnarowa gm. Tyczyn 7.01.2022 r.   udzielono odpowiedzi pismem z dnia 22.12.2021 r., znak: DT-I.8010.1.70.2021.AS plik
10

19.10.2021 r.

mieszkańcy Sołectwa Bachórz i Harta w sprawie zmiany usytuowania chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 835 w miejscowości Bachórz-Harta 19.01.2022 r.

pismo Wojewody Podkarpackiego z dnia 22.10.2021 r., znak: I-II.1874.4.26.2021, dot. rozważenia możliwości pozytywnego rozpatrzenia petycji mieszkańców

pismem z dnia 17.01.2022 r., znak: DT-I.8010.28.38.2017.ŁL wydłużono termin rozpatrzenia petycji, tj. do dnia 28.02.2022 r.

pismo mieszkańców Bachórza z dnia 11.03.2022 r. w spraiwe zmiany usytuowania chodnika w miejscowości Bachórz i Harta

 udzielono odpowiedzi pismem z dnia 1.03.2022 r., znak: DT-I.8010.28.38.2017.ŁL

plik

 

 

plik

11 25.10.2021 r.   w sprawie publikacji na stronach internetowych pełnych treści wydawanych decyzji, podejmowanych uchwał w okresie pandemii 25.01.2022 r. udzielono odpowiedzi pismem z dnia 24.11.2021 r., znak: OR-II.152.22.2021.IN plik
12 9.11.2021 r. Katarzyna Madej reprezentująca Stowarzyszenie Aktywny Beskid w sprawie poddania projektu "Polityki Rowerowej Województwa Podkarpackiego" konsultacjom publicznym oraz uwtorzenia w strukturach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego stanowiska "Oficera Rowerowego", którego zadaniem byłoby koordynowanie działań związanych z prawidłowym wdrażaniem zapisów Polityki Rowerowej, a w szczególności współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego 9.02.2022 r.

pismo Dyrektora ds. Trasy i Bezpieczeństwa Wyściugu Tour de Pologne, z dnia 5.11.2021 r., popierające złożoną petycję,

pismo Prezesa Zarządu Hotelu Arłamów S.A., z dnia 9.11.2021 r., popierające złożoną petycję

udzielono odpowiedzi pismem z dnia 7.12.2021 r., znak: PG-V.152.1.2021.JS plik
13 1.12.2021 r.

Paweł Dziechciarz Sekretarz Zarządu Stowarzyszenia Dębica od Nowa

w sprawie zwiększenia liczby pociągów na trasie Dębica-Mielec 1.03.2022 r.    udzielono odpowiedzi pismem z dnia 18.02.2022 r., znak: DT-VIII.8060.4.49.2021 plik
14 2.12.2021 r. mieszkańcy miejscowości Wólka Zapałowska, Zapałów i innych miejscowości Gminy Wiązownica w sprawie doprojektowania i wybudowania części ścieżki rowerowej/chodnika oraz oświetlenia przy drodze wojewódzkiej Nr 865 na odcinku Zapałów-Wólka Zapałowska 2.03.2022 r. opinia Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie w/s petycji mieszkańców Gminy Wiązownica, przekazana przy piśmie Zastępcy Dyrektora ds. Realizacji Inwestycji z dnia 10.12.2021 r., znak: PZDW-WFU-3052/RPO865/ZO/116/21 udzielono odpowiedzi pismem z dnia 3.02.2022 r., znak: DT-I.8010.55.20.2019.UP-Ś plik
15 17.12.2021 r.   w sprawie uruchomienia dodatkowych połączeń kolejowych między Tarnowem a Dębicą 17.03.2022 r.    udzielono odpowiedzi pismem z dnia 3.03.2022 r., znak: DT-VIII.8060.4.53.2021 plik
16 20.12.2021 r. mieszkańcy miejscowości Wesoła Ujazdy i Wesoła Ryta Górka w sprawie budowy chodnika czy też ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 884 Przemyśl-Domaradz w miejscowości Wesoła Ujazdy do Wesoła Ryta Górka 20.03.2022 r.    udzielono odpowiedzi pismem z dnia 18.02.2022 r., znak: DT I 8010.1.40.2021.AS plik
17 14.12.2021 r. mieszkańcy miejscowości Wyręby w sprawie budowy chodnika (ścieżki rowerowej) w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 884 Przemyśl-Domaradz w miejscowości Wyręby 14.03.2022 r. pismem znak: DT-I.8010.1.31.2021.AS, z dnia 31.12.2021 r., zwrócono się do Dyrektora Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie celem przygotowania informacji w sprawie  udzielono odpowiedzi pismem z dnia 18.02.2022 r., znak: DT-I.8010.1.31.2021.AS plik
18 27.12.2021 r. mieszkańcy ul. Łąkowej, ul. Ks. Potępy i ul. Kwiatowej w Jaśle w sprawie zamontowania ekranów dźwiękochłonnych na nowym łączniku drogi wojewódzkiej DW992 27.03.2022 r. pismo Dyrektora Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, z dnia 30.12.2021 r., znak: PZDW/WOŚ/631/166.2/2021, przekazujące pismo Głównego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia 12.12.2021 r., znak: DP/4160/02-03/1857/2021/jse wraz z petycją  udzielono odpowiedzi pismem z dnia 3.02.2022 r., znak: DT-VI.8010.107.4.2022 plik

 

 

 

Herb Województwa Podkarpackiego

 

© Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax 17 850 17 01, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30
Kancelaria ogólna: poniedziałek 7:30 do 18:00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

 

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego

Polityka bezpieczeństwa | Ochrona Danych Osobowych | Cyberbezpieczeństwo | Koordynator ds. dostępności | Deklaracja dostępności | Mapa strony

Realizacja: Oddział ds. kreacji wizualnej i zarządzania serwisami internetowymi