Biuletyn Informacji Publicznej Samorządu Województwa Podkarpackiego

Mapa strony

Petycja może być złożona przez osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów do organu władzy publicznej, a także do organizacji lub instytucji społecznej w związku z wykonywanymi przez nią zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.

Petycja może być złożona w interesie:

1)   publicznym;
2)   podmiotu wnoszącego petycję;
3)   podmiotu trzeciego, za jego zgodą.

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

Komórką organizacyjną koordynującą rozpatrywanie petycji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w przypadku petycji kierowanych do Sejmiku Województwa Podkarpackiego jest Kancelaria Sejmiku natomiast w przypadku petycji kierowanych do Zarządu Województwa Podkarpackiego lub Marszałka Województwa Podkarpackiego jest Departament Organizacyjno-Prawny.

Petycję można kierować do Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Zarządu Województwa Podkarpackiego lub Marszałka Województwa Podkarpackiego w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4
35-010 Rzeszów

albo na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej na Platformie ePUAP: /podkarpackie/Skrytka ESP; /podkarpackie/skrytka

lub na adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

lub na fax Urzędu: (17) 850 17 01

Petycję można również złożyć osobiście w Kancelarii ogólnej Urzędu (na parterze) w godzinach pracy Urzędu.

Zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach dotyczących petycji reguluje ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2018 r., poz. 870).

Tabela rejestru petycji
Lp. Data złożenia petycji Podmiot wnoszący petycję 
(imię i nazwisko/nazwa podmiotu
wnoszącego petycję lub podmiotu w interesie którego petycja jest składana
Przedmiot petycji Przewidywany termin
załatwienia
Dane dotyczące 
przebiegu postępowania w tym zasięganych opinii
Sposób załatwienia petycji Skan petycji
1. 13.03.2023 Zjednoczenie Chrześcijańskich Rodzin w sprawie przyjęcia przez Sejmik Województwa Podkrapackiego uchwały intencjonalnej w obronie dobrego imienia św. Jana Pawła II 13.06.2023 r.   

Udzielono odpowiedzi pismem z dnia 22.05.2023  r., znak: KS-II.152.5.2023.JS

 
Petycja

Informacja zbiorcza o petycjach rozpatrzonych w 2022 r. przez Sejmik Województwa Podkarpackiego (plik PDF, rozmiar 100KB)

Informacja zbiorcza o petycjach rozpatrzonych w 2022 r. przez Sejmik Województwa Podkarpackiego (plik DOCX, rozmiar 100KB)

Tabela rejestru petycji
Lp. Data złożenia petycji Podmiot wnoszący petycję 
(imię i nazwisko/nazwa podmiotu
wnoszącego petycję lub podmiotu w interesie którego petycja jest składana
Przedmiot petycji Przewidywany termin
załatwienia
Dane dotyczące 
przebiegu postępowania w tym zasięganych opinii
Sposób załatwienia petycji Skan petycji
1. 15.02.2022 

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kominki i Piece

w sprawie naprawy programów ochrony powietrza 15.05.2022 r.   Udzielono odpowiedzi pismem z dnia 27.04.2022  r., znak: KS-II.152.1.2022.JS plik
2. 04.03.2022

Cech Zdunów Polskich

w sprawie naprawy programów ochrony powietrza 04.06.2022 r.   Udzielono odpowiedzi pismem z dnia 27.04.2022  r., znak: KS-II.152.3.2022.JS   plik
Tabela rejestru petycji
Lp. Data złożenia petycji Podmiot wnoszący petycję 
(imię i nazwisko/nazwa podmiotu
wnoszącego petycję lub podmiotu w interesie którego petycja jest składana
Przedmiot petycji Przewidywany termin
załatwienia
Dane dotyczące 
przebiegu postępowania w tym zasięganych opinii
Sposób załatwienia petycji Skan petycji
8. 18.08.2021   

w sprawie uchylenia uchwały nr VIII/140/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia stanowiska Sejmiku Województwa Podkarpackiego wyrażającego sprzeciw wobec promocji i afirmacji ideologii tak zwanych ruchów LGBT( z ang. Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender)

18.11.2021 r.    Udzielono odpowiedzi pismem z dnia 27.10.2021.JS  r., znak: KS-II.152.3.2021.JS plik
9. 13.09.2021  Stowarzyszenie Polska 2050 Region Podkarpacki

w sprawie podjęcia przez Sejmik Województwa Podkarpackiego  uchwały uchylającej uchwałę nr VIII/140/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia stanowiska Sejmiku Województwa Podkarpackiego wyrażającego sprzeciw wobec promocji i afirmacji ideologii tak zwanych ruchów LGBT( z ang. Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender)

13.12.2021 r.  

Udzielono odpowiedzi pismem z dnia 27.10.2021.JS  r., znak: KS-II.152.4.2021.JS

plik
10. 28.12.2021 

Zjednoczenie Chrześcijańskich Rodzin

w sprawie podjęcia przez Sejmik Województwa Podkarpackiego uchwały w sprawie przyjęcia "Karty Praw Rodziny" 28.03.2022 r.    Udzielono odpowiedzi pismem z dnia 28.03.2022  r., znak: KS-II.152.9.2021.JS

plik

 

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Informacja zbiorcza o petycjach rozpatrzonych w 2021 r. przez Sejmik Województwa)Informacja zbiorcza o petycjach rozpatrzonych w 2021 r. przez Sejmik WojewództwaBIP2828 kB2023-03-14 08:052023-03-14 08:05

 

Herb Województwa Podkarpackiego

 

© Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax 17 850 17 01
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30
Kancelaria ogólna: poniedziałek 7:30 do 18:00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

 

 

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego

Realizacja © Oddział ds. kreacji wizualnej i zarządzania serwisami internetowymi