Biuletyn Informacji Publicznej Samorządu Województwa Podkarpackiego

Mapa strony

Petycja może być złożona przez osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów do organu władzy publicznej, a także do organizacji lub instytucji społecznej w związku z wykonywanymi przez nią zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.

Petycja może być złożona w interesie:

1)   publicznym;
2)   podmiotu wnoszącego petycję;
3)   podmiotu trzeciego, za jego zgodą.

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

Komórką organizacyjną koordynującą rozpatrywanie petycji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w przypadku petycji kierowanych do Sejmiku Województwa Podkarpackiego jest Kancelaria Sejmiku natomiast w przypadku petycji kierowanych do Zarządu Województwa Podkarpackiego lub Marszałka Województwa Podkarpackiego jest Departament Organizacyjno-Prawny.

Petycję można kierować do Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Zarządu Województwa Podkarpackiego lub Marszałka Województwa Podkarpackiego w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4
35-010 Rzeszów

albo na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej na Platformie ePUAP: /podkarpackie/Skrytka ESP; /podkarpackie/skrytka

lub na adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

lub na fax Urzędu: (17) 850 17 01

Petycję można również złożyć osobiście w Kancelarii ogólnej Urzędu (na parterze) w godzinach pracy Urzędu.

Zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach dotyczących petycji reguluje ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2018 r., poz. 870).

Tabela rejestru petycji
Lp. Data złożenia petycji Podmiot wnoszący petycję 
(imię i nazwisko/nazwa podmiotu
wnoszącego petycję lub podmiotu w interesie którego petycja jest składana
Przedmiot petycji Przewidywany termin
załatwienia
Dane dotyczące 
przebiegu postępowania w tym zasięganych opinii
Sposób załatwienia petycji Skan petycji
1.  22.02.2024 r.  Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi  w sprawie wyrażenia poparcia dla rolników protestujących przeciwko Zielonemu Ładowi oraz otwarciu polskiego/unijnego rynku dla produktów z Ukrainy  22.05.2024 r.   

 Udzielono odpowiedzi pismem z dnia 27 marca 2024 r., znak
KS-II.152.2.2024.JS 

 plik_petycja.pdf115.36 KB
2.              
Tabela rejestru petycji
Lp. Data złożenia petycji Podmiot wnoszący petycję 
(imię i nazwisko/nazwa podmiotu
wnoszącego petycję lub podmiotu w interesie którego petycja jest składana
Przedmiot petycji Przewidywany termin
załatwienia
Dane dotyczące 
przebiegu postępowania w tym zasięganych opinii
Sposób załatwienia petycji Skan petycji
1. 13.03.2023  r. Zjednoczenie Chrześcijańskich Rodzin w sprawie przyjęcia przez Sejmik Województwa Podkrapackiego uchwały intencjonalnej w obronie dobrego imienia św. Jana Pawła II 13.06.2023 r.   

Udzielono odpowiedzi pismem z dnia 22.05.2023  r., znak: KS-II.152.5.2023.JS 

Petycja
2. 10.11.2023 r.    w sprawie podjęcia przez Sejmik Województwa uchwały odnośnie poparcia działań zmierzających do uzyskania zadośćuczynienia od Niemiec z tytułu reparacji wojennych 10.02.2024 r.  Termin na załatwienie petycji został wydłużony do dnia 29 marca 2024 r. 

Udzielono odpowiedzi pismem z dnia 28.02.2024 r., znak:
KS-II.152.10.2023.JS
 

 

 
Petycja223.82 KB
3 27.11.2023 r.

Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi (ICPPC)

Stowarzyszenie Polska Wolna od GMO

w sprawie wyrażenia poparcia dla postulatów sprzeciwiajacych się stosowaniu nowych technologii genomowych (NGT) przy uprawach roślin oraz wystąpienia z apelem do Rządu RP o wyrażenie negatywnego stanowiska do projektowanych propozycji unijnych dot. nowych technik genomowych 27.02.2024 r.  

Udzielono odpowiedzi pismem z dnia 26.02.2024 r., znak:
KS-II.152.11.2023.JS
 

 
plik pdf655.38 KB
4.  16.12.2023 r. Polskie Stowarzyszenie na rzecz Ochrony Środowiska i Praw Człowieka  sprawie wyrażenia poparcia dla postulatów sprzeciwiajacych się stosowaniu nowych technologii genomowych (NGT) przy uprawach roślin oraz wystąpienia z apelem do Rządu RP o wyrażenie negatywnego stanowiska do projektowanych propozycji unijnych dot. nowych technik genomowych 16.03.2024 r.  

Udzielono odpowiedzi pismem z dnia 26.02.2024 r., znak: KS-II.152.11.2023.JS 

 
plik_pdf_copy.pdf182.88 KB
Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Informacja zbiorcza o petycjach rozpatrzonych  w 2023 r. przez Sejmik Woj..pdf)Informacja zbiorcza o petycjach rozpatrzonych w 2023 r. przez Sejmik Woj..pdf[KS] Joanna Sajdak36 kB2024-04-26 08:572024-04-26 08:57
Pobierz plik (Informacja zbiorcza o petycjach rozpatrzonych w 2023 r. przez Sejmik Woj..docx)Informacja zbiorcza o petycjach rozpatrzonych w 2023 r. przez Sejmik Woj..docx[KS] Joanna Sajdak95 kB2024-04-26 08:582024-04-26 08:58

Informacja zbiorcza o petycjach rozpatrzonych w 2022 r. przez Sejmik Województwa Podkarpackiego (plik PDF, rozmiar 100KB)

Informacja zbiorcza o petycjach rozpatrzonych w 2022 r. przez Sejmik Województwa Podkarpackiego (plik DOCX, rozmiar 100KB)

Tabela rejestru petycji
Lp. Data złożenia petycji Podmiot wnoszący petycję 
(imię i nazwisko/nazwa podmiotu
wnoszącego petycję lub podmiotu w interesie którego petycja jest składana
Przedmiot petycji Przewidywany termin
załatwienia
Dane dotyczące 
przebiegu postępowania w tym zasięganych opinii
Sposób załatwienia petycji Skan petycji
1. 15.02.2022 

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kominki i Piece

w sprawie naprawy programów ochrony powietrza 15.05.2022 r.   Udzielono odpowiedzi pismem z dnia 27.04.2022  r., znak: KS-II.152.1.2022.JS plik
2. 04.03.2022

Cech Zdunów Polskich

w sprawie naprawy programów ochrony powietrza 04.06.2022 r.   Udzielono odpowiedzi pismem z dnia 27.04.2022  r., znak: KS-II.152.3.2022.JS   plik

 

Herb Województwa Podkarpackiego

 

© Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax 17 850 17 01, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30
Kancelaria ogólna: poniedziałek 7:30 do 18:00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

 

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego

Polityka bezpieczeństwa | Ochrona Danych Osobowych | Cyberbezpieczeństwo | Koordynator ds. dostępności | Deklaracja dostępności | Mapa strony

Realizacja: Oddział ds. kreacji wizualnej i zarządzania serwisami internetowymi