Biuletyn Informacji Publicznej Samorządu Województwa Podkarpackiego

Mapa strony

Adres siedziby i do korespondencji:
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów

tel. 17 850 17 00, fax 17 850 17 01
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.podkarpackie.pl

NIP Województwa Podkarpackiego: 813-33-15-014, NIP Urzędu Marszałkowskiego: 813-29-17-389, REGON: 690587255

Dodatkowa lokalizacja:
Rzeszów, ul. Towarnickiego 3A, tel. 17 747 61 80
Rzeszów, ul. Lubelska 4, fax 17 743 30 01
Rzeszów, ul. Poniatowskiego 6, I piętro, tel. 17 853 43 35

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO w RZESZOWIE

pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1530.

Obywatele, zgłaszający się do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w sprawach skarg i wniosków, przyjmowani są codziennie w pokojach nr 227, 228, w budynku przy al. Łukasza Cieplińskiego 4, przez pracowników Oddziału organizacyjnego Departamentu Organizacyjno-Prawnego, odpowiedzialnych za koordynowanie rozpatrywania skarg i wniosków.

W zależności od przedmiotu skargi lub wniosku obywatele są kierowani, przez pracowników Oddziału organizacyjnego Departamentu Organizacyjno-Prawnego, do właściwych dyrektorów departamentów lub ich zastępców.

Marszałek Województwa Podkarpackiego przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków po uzgodnieniu daty i godziny przyjęcia z Sekretarzem Województwa Podkarpackiego - Dyrektorem Departamentu Organizacyjno-Prawnego - tel. (17) 850 17 83.

Obywatele, zgłaszający chęć skorzystania z usług tłumacza PJM (polski język migowy), SJM (system językowo-migowy) lub SKOGN (sposoby komunikowania się osób głuchoniewidomych) do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, mogą uczynić to:

1) składając w Urzędzie, co najmniej na trzy dni robocze przed planowanym terminem załatwienia sprawy w Urzędzie (nie dotyczy sytuacji nagłych), wypełniony formularz zgłoszeniowy, codziennie, od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1500, w Kancelarii ogólnej w budynku przy al. Łukasza Cieplińskiego 4.

Zgłoszenia będą potwierdzane przez pracowników Departamentu Organizacyjno-Prawnego, odpowiedzialnych za zapewnienie należytej obsługi osób, doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, w kontaktach z organami samorządu województwa,

2) elektronicznie, przesyłając wypełniony formularz zgłoszeniowy na adres e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3) przesyłając faksem wypełniony formularz zgłoszeniowy - tel./faks (17) 850 17 01.

Formularz zgłoszeniowy do pobrania.


Lokalizacja poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu:

w budynku przy al. Łukasza Cieplińskiego 4 mieszczą się:

 • Kancelaria Sejmiku
 • Kancelaria Zarządu
 • Departament Organizacyjno-Prawny
 • Departament Budżetu i Finansów
 • Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym
 • Departament Gospodarki Regionalnej
 • Biuro Certyfikacji wydatków RPO 2014-2020
 • Departament Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych Regionalnego Programu Operacyjnego
 • Departament Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej
 • Departament Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem
 • Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
 • Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego
 • Departament Promocji, Turystyki i Współpracy Gospodarczej
 • Biuro Nadzoru Właścicielskiego i Analiz Ekonomicznych
 • Biuro Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji Niejawnych
 • Wieloosobowe stanowisko ds. BHP
 • Biuro Informacji o Funduszach Europejskich
 • Biuro Audytu Wewnętrznego

w budynku przy ul. Towarnickiego 3A mieści się:

 • Departament Kontroli
 • Departament Wspierania Przedsiębiorczości

w budynku przy ul. Lubelskiej 4 mieści się:

 • Departament Rozwoju Regionalnego
 • Departament Ochrony Środowiska
 • Departament Edukacji, Nauki i Sportu
 • Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego
 • Departament Społeczeństwa Informacyjnego

w budynku przy ul. Poniatowskiego 6 mieści się:

 • Biuro "Oddziału Programu Współpracy Transgranicznej POLSKA - BIAŁORUŚ - UKRAINA 2014-2020 w Rzeszowie"

 

Herb Województwa Podkarpackiego

 

© Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax 17 850 17 01, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30
Kancelaria ogólna: poniedziałek 7:30 do 18:00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

 

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego

Polityka bezpieczeństwa | Ochrona Danych Osobowych | Cyberbezpieczeństwo | Koordynator ds. dostępności | Deklaracja dostępności | Mapa strony

Realizacja: Oddział ds. kreacji wizualnej i zarządzania serwisami internetowymi